Zmień wielkość liter
Wersja kontrastowa

Sprawdź szlifierkę OKAMOTO i skorzystaj z dofinansowania! 29-06-2021

Już 30 czerwca w województwie dolnośląskim rusza wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Już 30 czerwca w województwie dolnośląskim rusza wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Konkurs realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprawdź szlifierkę OKAMOTO i skorzystaj z możliwości dofinansowania!

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (z uwzględnieniem samozatrudnionych),  posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzony w CEIDG lub KRS, których na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie była zawieszona.

Ponadto premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid

b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19

Wnioski można składać od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji!

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

 

Kalkulator najmu