Zmień wielkość liter
Wersja kontrastowa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Wsparcie Metal Team Sp. z o.o. Sp. K. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.
Wartość dofinansowania:
295 955,31 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Programu: www.poir.gov.pl

Kalkulator najmu